Cambridge First Certificate in English в Алианс

Cambridge English: First е познат като First Certificate in English (FCE) и First Certificate in English for Schools (FCEfS). Той Ви дава право да работите или учите в англоезична среда. Ниво на квалификацията: Високо средно (Upper intermediate) = B2 от Европейската езикова рамка.

FCE e подходящ за онези, които искат да работят в англоезична компания, да живеят в англоезична държава или да учат в подготвителен курс за университет, в който обучението е на английски.

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да пишете кратки доклади и имейли;
  • да обясните идея и да водите подробна дискусия на английски език;
  • да разбирате неспециализирани предавания и статии.

Изпитът се състои от четири компонента


  Четене

75 минути
Формира 40% от оценката

  Писане

80 минути
Формира 20% от оценката

  Слушане

40 минути
Формира 20% от оценката

  Говорене

14 минути
Формира 20% от оценката

Какво включва изпитът?

Изпитът FCE се състои от четири части. Тестовете по четене и употреба на езика, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

Препоръчителна литература

Cambridge First Certificate in English в Алианс

Cambridge FCE

Cambridge FCE

Подходящ за работа и обучение.

Cambridge FCE сертификатът е предназначен за всички, които искат да работят в англоезична компания, да живеят в англоезична държава или да учат в подготвителен курс за университет, в който обучението е на английски. За успешно представяне на изпита трябва да можете да пишете кратки доклади и имейли, да обясните идея и да водите подробна дискусия на английски език.


Cambridge CAE

Cambridge CAE

Професионална квалификация.

Cambridge CAE сертификатът потвърждава, че можете уверено да общувате на английски в професионални или академични ситуации. За успешно представяне на изпита трябва да можете да пишете сложни доклади и имейли, да си водите записки по време на срещи и лекции, както и да правите презентации със сложни идеи.


Cambridge CPE

Cambridge CPE

Най-високата квалификация.

Притежаването на Cambridge CPE сертификат е доказателство пред работодателите, че владеете английски на висше управленско ниво или потвърждава възможността Ви да учите в магистърска или докторска програма на англоезичен университет. За успешно представяне на изпита трябва да можете да разбирате почти всичко, което чувате или четете на английски език. 

Алианс е оторизиран подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж – Cambridge ESOL Examinations (Cambridge English Language Assessment). В дългогодишната си история сме подготвили успешно хиляди курсисти, които вече притежават сертификати  на Кеймбридж - FCE, CAE, CPE, IELTS. Вече даваме възможност на нашите най-малки възпитаници да се подготвят за детските нива на Кеймбридж – Cambridge YLE Starters, Cambridge YLE Movers, Cambridge YLE Flyers, KET, PET и да се явят за удостоверяване степента на владеене на езика. Свържeте се с нас, за да получите повече информация. Регистрацията за изпитите STARTERS, MOVERS, FLYERS и самите изпити се провеждат в сградата на Алианс. Регистрацията за изпитите KET, PET се извършва в Алианс, а самите изпити в Британски съвет.


Проверете кой изпит на Cambridge е най-подходящ за Вас


 © 2016 Езиков център АЛИАНС

уеб дизайн: Уебвижън